Utgivningar 2024

 

Under år 2024 utkommer åtta nummer av Annonsnytt under följande datum: 

Nr Utkommer Materialstop
1 Fredag 1 mars 20 feb
2 Fredag 5 april 25 mars
3 Fredag 17 maj 6 maj
4 Fredag 14 juni 4 juni
  - SOMMARLOV -  
5 Fredag 6 september 27 augusti
6 Fredag 11 oktober 1 oktober
7 Fredag 15 november 5 november
8 Fredag 13 december 2 december

Bokningsstopp är tre dagar före materialstopp.