Utgivningar 2023

 

Under år 2023 utkommer åtta nummer av Annonsnytt under följande datum: 

Nr Utkommer Materialstop
1 Fredag 3 mars 21 feb
2 Torsdag 6 april 27 mars
3 Fredag 12 maj 2 maj
4 Fredag 16 juni 6 juni
  - SOMMARLOV -  
5 Fredag 8 september 29 augusti
6 Fredag 6 oktober 26 september
7 Fredag 3 november 24 oktober
8 Fredag 15 december 5 december

Bokningsstopp är tre dagar före materialstopp.