Utgivningar 2022

Utgivningar 2022

Under år 2022 utkommer åtta nummer av Annonsnytt under följande datum: 

Nr Utkommer Materialstop
1 Fredag 4 Mars 23 Feb
2 Fredag 8 April 30 Mars
3 Fredag 12 Maj 4 Maj
4 Fredag 10 Juni 1 Juni
  - SOMMARLOV -  
5 Fredag 9 September 31 Augusti
6 Fredag 7 Oktober 28 September
7 Fredag 4 November 26 Oktober
8 Fredag 16 December 6 December

Bokningsstopp är tre dagar före materialstopp.