Utgivningar 2021

Utgivningar 2021

Under år 2021 utkommer åtta nummer av Annonsnytt under följande datum: 

Nr Utkommer Materialstop
1 Fredag 5 Mars 24 Feb
2 Fredag 16 April 7 April
3 Fredag 14 Maj 4 Maj
4 Fredag 11 Juni 2 Juni
  - SOMMARLOV -  
5 Fredag 10 September 1 September
6 Fredag 8 Oktober 29 September
7 Fredag 5 November 27 Oktober
8 Fredag 10 December 1 December

Bokningsstopp är tre dagar före materialstopp.